Afrikasya Blog

Vekâletname Çıkarma

 Vekâletname çıkarma işlemi noterde icra edilen işlemler kategorisine girmektedir. Yabancı uyruklu bir vatandaş, ikamet kartının teslim alınması, gayrimenkul alım ve satımı vb. gibi Türkiye’de gerçekleştireceği her türlü resmi işlem için kendisi adına her türlü işlemi yürütecek bir kimseye ihtiyaç duyacaktır. Bu durumda, kişinin ikamet adresine yakın olan veya tercih ettiği herhangi bir noterliğe giderek ihtiyaç duyduğu konuda dilediği kimse/kimseleri vekil tayin ederek onlara vekâlet vermesi gerekmektedir. Vekâletin kısaca tanımını yapmak gerekirse, vekâlet; bir kişinin kendi iradesiyle diğer bir kişiye kendisi adına belirli işlemleri icra edebilmesi için noter huzurunda yazılı olarak tayin ettiği yetkidir diyebiliriz.

 

Her ülkenin kendine özgü hukuki bir sistemi olduğundan dolayı, Türkiye’de resmi bir işlem gerçekleştirecek olan yabancı uyruklu bir kimsenin öncelikle ilgili işlem için gerekli prosedürleri öğrenmesi ve gerekli koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu hususta yabancı uyruklu kimselerin özellikle dikkat etmeleri gereken noktalardan biri de, noterlerin anlaşmalı oldukları çeviri bürolarının çevirilerine onay veriyor olmasıdır. Türkiye’de resmi dil Türkçe olduğundan noterlerde de geçerli olan resmi dil Türkçedir. Dolayısıyla notere ibraz edilen her türlü belgenin Türkçe olması gerekmektedir. Noterliklerde gerçekleştirilecek olan işlemler için pasaport, doğum belgesi ve benzeri belgelerin eğer yabancı dilde ise noterin anlaşmalı olduğu bir yeminli tercümanlık ofisinde Türkçe diline tercüme edilip ilgili noterde tasdik edilmesi zorunludur.

 

Ayrıca, bahsettiğimiz yazılı çeviri haricinde bir de sözlü çeviri işlemi vardır. İşlem öncesinde noterdeki yetkili kişiler (kâtip, başkâtip vs.) noterde işlem yapmak isteyen yabancı uyruklu bireylerin Türkçe diline vakıf olup olmadıklarını test ederler. Sonrasında yetkili kişinin işlem sahibinin Türkçeyi bilmediğine kanaat getirmesi veya kişinin Türkçeyi bilmediğini beyan etmesi durumunda, noter yetkilisi işlem sahibine noter ile anlaşması olan bir yeminli çevirmenden sözlü çeviri hizmeti alması gerektiğini bildirir.

 Yeminli çevirmenler ilgili üniversitelerin ilgili bölümlerinden (mütercim tercümanlık, dil ve edebiyat vs.) mezun olmuş, ilgili dili bildiği diploma ve sertifikalarla ispatlanmış olan kimselerdir. Çeviri büroları ve çevirmenler noterlerle anlaşmalı olarak çalışırlar ve sadece anlaşmalı oldukları noterlerde imza yetkisine sahip olabilirler. İlgili işlemler için gerekli olan prosedürleri aşağıda detaylı olarak inceleceğiz.